U bent hier

OVER McDONALD'S

ARCHIEF PERSBERICHTEN

Eerste snellaadpunt voor elektrische auto’s bij McDrive Amsterdam Osdorp

DOWNLOAD PDF
2018-12-28 00:00:00

NIEUW RESTAURANT DEVENTER SCHEG GEOPEND

DOWNLOAD PDF
2018-12-27 00:00:00

GLOEDNIEUW RESTAURANT TER BORCH

DOWNLOAD PDF
2018-12-27 00:00:00

GLOEDNIEUW RESTAURANT GOES

DOWNLOAD PDF
2018-12-21 00:00:00

GLOEDNIEUW RESTAURANT LEIDEN

DOWNLOAD PDF
2018-12-19 00:00:00

McDonald’s onthult exclusieve Volkswagen e-Golf McDrive Edition

DOWNLOAD PDF
2018-11-28 00:00:00

McDonald’s Nederland gaat restafval maximaal recyclen

DOWNLOAD PDF
2018-11-21 00:00:00

McDonald’s Nederland stelt Alex Weber aan als CFO

DOWNLOAD PDF
2018-10-29 00:00:00

Het Sollicitatie Menu, dat was lekker solliciteren!

DOWNLOAD PDF
2018-10-01 00:00:00

McDonald’s stelt Erwin Dito aan als Managing Director Nederland

DOWNLOAD PDF
2018-09-27 00:00:00

McDelivery verovert steeds meer steden in Nederland

DOWNLOAD PDF
2018-09-27 00:00:00

McDonald’s en Nuon introduceren snelladen op ruim 160 locaties

DOWNLOAD PDF
2018-09-11 00:00:00

McDonald’s Nederland groeit naar recordomzet van ruim €811 miljoen

DOWNLOAD PDF
2018-03-01 00:00:00

INFOGRAPHIC - FRESH AND FAST FOOD BIJ McDonald's NEDERLAND

DOWNLOAD PDF
2018-03-01 00:00:00

McDonald’s kondigt internationale doelstellingen over verantwoorde voeding en menu’s voor kinderen

Vandaag -15 februari 2018- heeft McDonald's Corporation haar internationale doelstellingen over verantwoorde voeding en menu's voor kinderen bekend gemaakt. In samenwerking met de Alliance for a Healthier Generation, een internationale organisatie die een gezonde levensstijl voor kinderen stimuleert, zijn een vijftal ambities voor het Happy Meal voor 2022 afgesproken.

 

De doelstellingen zijn onderdeel van een bredere ambitie van McDonald's om zich wereldwijd nog meer in te spannen voor families. Als grootste restaurantketen van de wereld, heeft McDonald's de verantwoordelijkheid en kans om een bijdrage te leveren aan het aanbod van verantwoorde voeding voor kinderen, het toegankelijk maken van lezen, en het bij elkaar houden van families met zieke kinderen door de Ronald McDonald Huizen.

 

De vandaag aangekondigde doelstellingen gelden voor de McDonald's restaurants over de hele wereld. In twintig grote markten, waaronder Nederland, die samen verantwoordelijk zijn voor 85% van de wereldwijde omzet, wordt jaarlijks gemonitord samen met de Alliance for a Healthier Generation en over de voortgang bericht.

 

Dit zijn de vijf speerpunten voor 2022:

Gebalanceerde menu's; minstens 50% van de Happy Meal menucombinaties die aangeboden worden in alle restaurants, moet minder dan 600 kilocalorieën bevatten.

Ingrediënten vereenvoudigen: minder kleur- en smaakstoffen en conserveringsmiddelen in producten.

Transparantie over de voedingswaarden: duidelijke, toegankelijke informatie via website en apps over Happy Meal producten.

Verantwoorde marketing: altijd aan lokale regelgeving en sectorafspraken houden en verantwoorde voeding aanprijzen.

Stimuleren van verkoop van aanbevolen voeding en drankjes: via aantrekkelijke verpakkingen en promoties verkoop van producten als groenten, fruit en water stimuleren.

 

In 2013 ging in de Verenigde Staten een samenwerking met de Alliance for a Healthier Generation van start met een plan van aanpak om consumptie van fruit, groenten, zuivel en water te stimuleren. Door frisdrank niet langer af te beelden bij het Happy Meal, is de verkoop van melk, water en sinaasappelsap met 14% gestegen. Daarnaast stimuleert McDonald's het ontwikkelen van een passie voor lezen onder de jeugd door het aanbieden van boeken bij het Happy Meal. Sinds 2013 zijn er Happy Meal promoties met boeken in meer dan 100 landen.

 

Nederland

 

McDonald's in Nederland omarmt de internationale ambities van harte en streeft altijd naar verbeteringen in voedingswaarden en communicatie. We nemen de nodige stappen om gasten een verantwoord en gevarieerd menu aan te bieden en de marketing en communicatie aan alle internationale en Nederlandse regels te laten voldoen.

 

Wat heeft McDonald's in Nederland al gedaan?

- McDonald's heeft de communicatie over drankjes in het Happy Meal aangepast zodat de aandacht ligt op de meer verantwoorde drankjes. In de praktijk betekent dit dat drankjes zoals water als eerste worden getoond in het keuzemenu van de bestelkiosk en de andere opties zoals Milk Shakes en frisdranken zich op het tweede keuzeniveau bevinden. En we gaan hierin verder. De komende periode zullen we Fristi en Chocomel ook op het tweede keuzeniveau aanbieden.

McDonald's richt zich met haar marketingcampagnes op de hele familie; een bewuste keuze voor een familierestaurant. Reclame richt zich nooit specifiek op kinderen. Dit is merkbaar aan de inhoud van de reclamecampagnes. Ook op internet houdt McDonald's Nederland rekening met de familiepropositie door online alleen met influencers samen te werken die een doelgroep aanspreken boven de 13 jaar.

Sinds vorig jaar bieden we alleen nog fruitsappen en smoothies van puur fruit aan in het Happy Meal, zonder toegevoegde suikers.

In alle restaurants wordt de Side Salad als optie weergegeven naast de Franse Frietjes; een aanpassing voor veel restaurants waar we ons afgelopen jaar voor hebben ingezet.

Uiteraard bekijkt McDonald's continu of het productaanbod voldoet aan de wensen van de gasten en wordt met opties als vers fruit en snoeptomaatjes een gevarieerd aanbod geboden. Door continu consumentenonderzoek, verliest McDonald's de wensen van de gasten nooit uit het oog.

 

McDonald's gaat ook in Nederland de komende tijd actief aan de slag met bovengenoemde ambities. Op het gebied van initiatieven om de verkoop van verantwoorde producten te stimuleren, is McDonald's Nederland al goed op weg - bijvoorbeeld met het aanbieden van snoeptomaatjes met een Happy character op de verpakking in het Happy Meal. Ontwikkeling van meer initiatieven op dit gebied, blijft ook de komende tijd een prioriteit. Op het gebied van de vereenvoudiging van de ingrediënten zijn wij in Nederland al ver vergeleken met andere markten. We werken momenteel samen met onze leveranciers aan het verwijderen van de laatste kunstmatige hulpstoffen zodat die binnenkort in geen enkel product in het Happy Meal meer verwerkt zijn.

 

Transparantie over de voedingswaarden bieden we in Nederland via vermelding op verpakkingen, op het placemat en in de app. In Nederland geldt al dat alle afgebeelde menu's in de restaurants voldoen aan de voedingskundige criteria die zijn afgesproken in de EU Pledge. Om de komende jaren aan alle internationale ambities te voldoen zullen we ook in Nederland alles op alles zetten om de doelstellingen te behalen. En zo mogelijk meer. We blijven hierin ook luisteren naar de wensen van onze gasten.

 

McDonald's houdt zich vanzelfsprekend aan alle bestaande afspraken en regelgeving die met de sector zijn gemaakt en zijn vastgelegd in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen 2015 en in de EU-pledge.

 

2018-02-15 00:00:00

McDonald's publiceert als eerste restaurantketen ter wereld klimaatdoelstellingen op wetenschappelijke basis

Vandaag heeft McDonald's Corporation haar internationale doelstellingen aangekondigd om klimaatverandering tegen te gaan en broeikasgasuitstoot door de gehele organisatie te verminderen. McDonald's Corporation is hiermee de eerste restaurantketen ter wereld die zich committeert om klimaatverandering tegen te gaan door middel van ‘Science Based Targets’. Dit zijn doelstellingen opgesteld op basis van een wetenschappelijke analyse van wat nodig is om de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden te beperken. McDonald's heeft haar doelstellingen vastgesteld in samenwerking met het Science Based Target initiatieve (SBTi), een samenwerking tussen onder andere het Wereld Natuur Fonds, het UN Global Compact en het World Resources Institute.

 

"De aankondiging van McDonald's is van belang omdat een van de grootste bedrijven ter wereld zich nu verplicht om door de gehele voedselketen aanzienlijke emissiereducties te realiseren die gebaseerd zijn op wetenschappelijke standaarden”, zegt Carter Roberts, President en CEO van het Wereld Natuur Fonds (VS). "Acties vanuit de particuliere sector kunnen de klimaatcrisis niet volledig oplossen. Maar een aankondiging zoals McDonald's vandaag heeft gedaan om samen te werken tegen klimaatverandering, creëert wel op grote schaal een momentum en een beweging waarmee we veranderingen teweeg kunnen brengen.”

 

Na de aankondiging over verpakkingen & recycling (januari 2018) en verantwoorde voeding en menu's voor kinderen (februari 2018), zijn de klimaatdoelstellingen een volgende component in het internationale Scale for Good programma van McDonald's. Als grootste restaurantketen van de wereld, heeft McDonald's de verantwoordelijkheid en kans om een bijdrage te leveren aan de meest urgente maatschappelijke en milieuvraagstukken van deze tijd. Met 37.000 restaurants in meer dan 120 landen en 69 miljoen gasten per dag, kunnen ook kleine aanpassingen al een significant verschil maken. Op deze manier wil McDonald's schaalgrootte inzetten om een positieve impact te maken.

 

Wat wil McDonald's bereiken?

 

Het doel is om samen met al onze partners en ketenpartners de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van onze restaurants, kantoren en het land te verminderen. Door verschillende verbeteringen en aanpassingen zal de impact van onze doelstellingen betekenen dat McDonald's Corporation tegen 2030, 150 miljoen metrische ton van CO2 equivalenten (CO2e) niet zal worden vrijgegeven in de atmosfeer. Dit staat gelijk aan 32 miljoen auto's van de weg halen (in de VS) voor een heel jaar of 3,8 miljard bomen planten en ze gedurende 10 jaar laten groeien. De vandaag aangekondigde doelstellingen gelden voor de McDonald's Restaurants over de hele wereld.

 

Doelstellingen 2030

McDonald's houdt rekening met groei, zonder dat de uitstoot van broeikasgassen meegroeit. De doelstellingen:

 

- 2030: 36% absolute vermindering van broeikasgasemissies in de restaurants en kantoren ten opzichte van 2015 (dus: totale emissies zijn met 36% gedaald, ongeacht of McDonald's is gegroeid in aantal of grootte van restaurants)

- 2030: 31% vermindering van de uitstoot per ton food en non-food in de keten ten opzichte van 2015 (dus: 1 menu veroorzaakt in 2030 31% minder uitstoot dan in 2015)

 

Om haar doelstellingen te bereiken zal McDonald's samenwerken met al haar restaurants en partners aan innovatieve en efficiënte oplossingen die de CO2-uitstoot van het land tot de restaurants verminderen. McDonald's legt de nadruk op de producten en processen die de meeste klimaatimpact hebben: rundvleesproductie, energieverbruik in haar restaurants, en verpakkingen en afval. Voor verduurzaming van rundvlees en verpakkingen zijn al eerder vergaande ambities gepubliceerd.

 

Voor meer informatie over Scale for Good verwijzen we u naar de website mcdonaldsclimateaction.com

 

Nederland

 

Ambities

McDonald's Nederland omarmt de internationale ambities en gaat hier de komende tijd actief mee aan de slag. Met en voor de verschillende markten worden nu targets opgesteld waarmee zij bijdragen aan de internationale doelstellingen. McDonald's Nederland onderzoekt welke duurzame logistieke oplossingen mogelijk zijn om haar klimaatimpact te reduceren en hoe restaurants toekomstbestendig gebouwd kunnen worden met zo min mogelijke CO2-uitstoot. Een meerjarenplan wordt de komende maanden vastgesteld en zal zich o.a. richten op verdergaande groene bouwstandaarden, schonere logistiek, minder afval en verspilling, nog betere recycling, en nog duurzamere teelt van grondstoffen.

 

Wat doet McDonald's al?

McDonald's Nederland zet zich al jaren in om haar restaurants zo efficiënt mogelijk te maken en houdt al sinds 1992 vast aan het principe van reduce, re-use en recycle. Het gaat hierbij om het verminderen van verspil, hergebruik van afvalstoffen, en recyclen. Op deze gebieden worden verbeteringen doorgevoerd. Zo kan McDonald's steeds preciezer inschatten hoeveel ze van bepaalde producten afnemen zodat leveranciers daar in hun productie rekening mee kunnen houden en door innovatieve systemen weet McDonald's hoeveel ze verwacht te verkopen. Ook vernieuwingen zoals een nieuw keukensysteem dat bij alle restaurants is geïmplementeerd dragen hieraan bij. Bij deze nieuwe keukenopstelling worden de producten pas bereid zodra deze door de gast zijn besteld. Zo biedt McDonald's haar gasten een vers bereid menu, en voorkomt tegelijkertijd overproductie en dus verspilling. Uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot een vermindering van verspil in gewicht van 50%! Bijna alle restaurants in Nederland hebben Platform Integration.

 

Taskforce Circular Economy in Food

 

Het verminderen van voedselverspilling is van cruciaal belang op weg naar een circulaire economie, en om klimaatverandering tegen te gaan. Wereldwijd bedraagt de broeikasgasuitstoot van voedsel dat verspild wordt jaarlijks zo'n 3,3 miljard ton CO2e. Alleen China en de VS stoten als land meer uit.

De Taskforce Circular Economy in Food is in januari 2017 opgericht met de intentie om samen sneller de verspilling van voedsel te minimaliseren, in de keten en bij de consument. McDonald's levert hier een actieve bijdrage aan: “We brengen samen met andere ketenpartners verspilling beter en systematisch in kaart. Met dat inzicht gaan we samen aan de slag om verspilling nog verder te verminderen en delen onze kennis met de Taskforce”, Manu Steijaert algemeen directeur McDonald's Nederland.

Vandaag wordt de agenda van de Taskforce Circular Economy in Food gepresenteerd. De organisaties en bedrijven, waaronder McDonald's, die de Taskforce vormen, gaan zich inzetten voor een halvering van voedselverspilling in de agrifoodketen. Bedrijven aangesloten bij de Taskforce hebben eigen ambities opgesteld en werken samen aan gezamenlijke doelen. Het langere-termijndoel is om in 2030 een halvering van voedselverspilling per capita ten opzichte van 2015 te realiseren.

Voor meer informatie over de Taskforce Circular Economy in Food en het plan ‘Samen tegen Voedselverspilling’ verwijzen we u naar de website of kunt u de video downloaden.

 

2018-01-28 00:00:00

McDonald’s kondigt doelstellingen aan voor verbetering productverpakkingen en vermindering afval

Vandaag - 16 januari 2018 -  heeft McDonald’s Cooperation haar wereldwijd geldende doelen voor de verbetering van haar productverpakkingen en de vermindering van de hoeveelheid afval bekend gemaakt. In 2025 zal 100% van de productverpakkingen (die in de restaurants wordt gebruikt) afkomstig zijn van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen, met een voorkeur voor materialen met het FSC-keurmerk. Ook zal McDonald’s wereldwijd recycling van de productverpakkingen in de restaurants mogelijk maken.

 

Als grootste restaurantketen van de wereld, heeft McDonald’s de verantwoordelijkheid en kans om een bijdrage te leveren aan een van de meest urgente maatschappelijke en milieu-uitdagingen van deze tijd. McDonald’s is zich ervan bewust dat haar wereldwijde supply chain door haar schaalgrootte een aanzienlijke impact heeft op de omgeving. Daarom voert het bedrijf continu verbeteringen door in haar sourcing, verpakkingen en transportprocessen om de footprint te beperken. Met 37.000 restaurants in meer dan 100 landen met 69 miljoen gasten per dag, kunnen ook kleine aanpassingen al een aanzienlijk verschil maken. Daarom zet McDonald’s haar schaalgrootte in om een positieve impact te maken en kijkt ze altijd hoe ze de lat hoger kan leggen om zo de verantwoordelijkheid als bedrijf voor haar omgeving te nemen.

 

Reduce, re-use, recycle

 

McDonald’s Cooperation werkt al ruim 25 jaar aan een verduurzaming van de verpakkingen en doet dat onder andere in samenwerking met het Environmental Defense Fund (EDF). Dit heeft ertoe geleid dat op dit moment al vijftig procent van haar productverpakkingen van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen gemaakt is. McDonald’s heeft stappen gezet om overbodige verpakkingen te verwijderen, steeds meer materialen te recyclen en met specialisten samen te kijken naar mogelijkheden om volumes van verpakkingen te reduceren.

 

Nederland

 

In Nederland is McDonald’s altijd op zoek naar de beste verwerkingsmethodes die in de markt beschikbaar zijn. In de keuken scheiden we ons afval al decennia lang in acht verschillende stromen, om deze te laten recyclen: papier, plastic, PET-flessen, frituurolie, organisch afval, koffiedik, slagroombussen en restafval. We richten ons nu specifiek  op het verpakkingsafval dat achterblijft in de restaurants, dat voor 80% uit papier en plastic bestaat.  In Nederland verkennen we de mogelijkheden van automatische nasortering van dit afval. Door na het sorteren additionele sorteer en reinigingsstappen toe te passen is het mogelijk om materialen geschikt te maken voor recycling. Hiermee geven we afval een hogere waarde als grondstof voor nieuwe materialen en producten. De Universiteit van Wageningen (WUR) heeft na onderzoek positief gereageerd. McDonald’s neemt ook deel aan de Taskforce Circulaire Economie, waarin overheid, universiteiten en bedrijven samenwerken om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

 

 Ook werken we samen met Nederland Schoon om zwerfafval tegen te gaan. Zo participeren we op zaterdag 24 maart met vele restaurants actief aan de Landelijke Opschoondag.

 

2018-01-16 00:00:00